Kodent® - Centar za savremenu estetsku stomatologiju i implantologiju

Prettau Cirkon06.09.2015.

Prettau® Zirkon odlikuje visoka svetlosna propustljivost i čvrstoća.
Veoma je pogodan u slučajevima kada ima malo mesta u okluzalnoj regiji, kada nema dovoljno mesta za slaganje keramike, kod pacijenata sa Bruxismom ili u slučajevima kada se pacijentu, usled gubitka koštanog tkiva u vilici, pravi rad od punog cirkona sa nadogradnjom gingive.
Sa Prettau® Zirkon cirkonom je moguće realizovati krune i mostove od punog cirkona i time sprečiti problem čipovanja keramike, odnosno odlamanja keramike. Na osnovu svoje visoke propustljivosti idealno je pogodan za slučajeve koji zahtevaju visoku čvrtoću, usled svojih dimenzija, a da se pritom estetika ne dovodi u pitanje.